Szaleo.pl Tomasz Kękuś
ul. Krakowska 9
31-062 Kraków
e-mail: zwrot@szaleo.pl
tel.: 736 874 064

....................................., dnia .....................................

Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

............................................................................................................

Adres konsumenta (-ów)

............................................................................................................

E-mail konsumenta (-ów)

............................................................................................................

Numer konta:

............................................................................................................Formularz odstąpienia od umowy

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego produktu:

Nazwa produktu:

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy:

...................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że produkt nabyłem w ramach umowy bezpośrednio związanej z moją działalnością gospodarczą, a z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej.       TAK    |    NIE

Z poważaniem


.....................................

Pobierz Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży